उत्तराखण्ड राज्य के प्रमुख ग्लेशियर/हिमनद

राज्य के प्रमुख ग्लेशियर/हिमनद
ग्लेशियर/Glacier
जनपद
मिलम ग्लेशियर (16 किमी. लम्बा)
पिथौरागढ़
काली ग्लेशियर
पिथौरागढ़
नामिक ग्लेशियर
पिथौरागढ़
हीरामणि ग्लेशियर
पिथौरागढ़
पिनौरा ग्लेशियर
पिथौरागढ़
रालम ग्लेशियर
पिथौरागढ़
पोटिंग ग्लेशियर
पिथौरागढ़
सुन्दरढुंगी ग्लेशियर
बागेश्वर
सुखराम ग्लेशियर
बागेश्वर
पिण्डारी ग्लेशियर (30 किमी. लम्बा, 400 मी. चौड़ा)
बागेश्वर
कफनी ग्लेशियर
बागेश्वर
मैकतोली ग्लेशियर
बागेश्वर
यमुनोत्री ग्लेशियर (10 किमी. लम्बा)
उत्तरकाशी
गंगोत्री ग्लेशियर (30 किमी. लम्बा, 2 किमी. चौड़ा)
उत्तरकाशी
डोरियानी ग्लेशियर
उत्तरकाशी
बन्दरपूंछ ग्लेशियर (12 किमी.)
उत्तरकाशी
खतलिंग ग्लेशियर
टिहरी-रुद्रप्रयाग
चौराबाड़ी ग्लेशियर
रुद्रप्रयाग
केदारनाथ ग्लेशियर (14 किमी. लम्बा, 500 मी. चौड़ा)
रुद्रप्रयाग
दूनागिरी ग्लेशियर
चमोली
हिपराबमक ग्लेशियर
चमोली
बद्रीनाथ ग्लेशियर (10 किमी.)
चमोली
सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर
चमोली

Leave a Comment

error: Content is protected !!